Aanvullende voorwaarden Opslag wapens

 

  1. Indien de wapens zijn afgeleverd door de politie gaan we er van uit dat de eigenaar akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.
  2. Deze opslagbon wordt binnen een week naar de eigenaar gestuurd.
  3. Indien u van mening bent dat de wapens ten onrechte bij WHD zijn afgeleverd dient u de politie opdracht te geven ze weer op te komen halen.
  4. De eigenaar dient binnen 14 dagen aan te geven of de wapens in opslag moeten blijven, verkocht moeten worden of op een ander verlof moeten worden bijgeschreven, indien dit niet gebeurt vervallen de wapens aan WHD.
  5. Indien de wapens in opslag moeten blijven dient u 1 exemplaar getekend aan ons te retourneren.
  6. De wapens worden opgeslagen in de conditie zoals deze zijn aangeleverd. Tegen betaling van de kosten kunnen ze worden schoongemaakt.
  7. De kosten voor opslag dienen vooraf voor 12 maanden te worden voldaan. U ontvangt hiervoor een factuur.
  8. Indien een wapen moet worden verkocht of op een ander verlof moet worden gezet ontvangt u daarvoor een andere overeenkomst.
  9. Indien de wapens na 2 jaar nog in opslag liggen kan de eigenaar de wapens, na volledige betaling van de kosten*, terug nemen dan wel afstand doen van de wapens. Wapens die na 2 jaar en 2 maanden nog in opslag liggen vervallen automatisch aan WHD
  10. Indien ondergetekende de financiële verplichtingen 60 dagen na factuurdatum nog niet heeft voldaan vervallen de in bewaring gegeven artikelen eveneens aan WHD.

       

  * Eenmalige inname kosten: € 17,50 / wapen. Opslagkosten: € 11,00 / wapen / maand. Overschrijvingskosten: € 150,00 / wapen

Deze tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast en staan vermeld op de website van WHD