Aanvullende voorwaarden consignatie verkoop. 

 

  1. De vraagprijs wordt in overleg met de consignatiegever vastgesteld
  2. De vraagprijs kan door WHD zonder overleg met de consignatiegever worden bijgesteld als deze niet meer in overeenstemming is met de geldende marktwaarde
  3. De verkoop provisie bedraagt 25% van de verkoopprijs, met een minimum van € 100,00 |
  4. Indien het wapen na 2 jaar nog niet is verkocht wordt de provisie verhoogd naar 50% van de verkoopprijs
  5. Indien het wapen na 3 jaar nog niet is verkocht kan de eigenaar, tegen betaling van de op dat moment geldende kosten*, het wapen terug nemen, dan wel afstand doen van het wapen.
  6. Indien het wapen na 3 jaar en 2 maanden nog niet is teruggenomen of overgezet op een ander verlof vervalt het eigendom aan WHD zonder dat hierover vooraf wordt gecommuniceerd.
  7. Bij terugname of overschrijving op een ander verlof wordt het wapen pas overgedragen als alle kosten zijn voldaan
  8. Bij verkoop wordt op dit wapen een garantie gegeven van 6 maanden De kosten voor eventuele schoonmaak of reparaties voor of in de eerste 3 maanden van de garantie periode zijn volledig voor rekening van de consignatie gever
  9. Betaling van de opbrengst minus de provisie en de eventueel gemaakte kosten vind plaats 3 maanden nadat het wapen is verkocht en door de koper volledig is voldaan
  10. Een ter verkoop in consignatie ingenomen wapen dient binnen 14 dagen van het verlof te worden afgeschreven.

       

 * Inname kosten: € 17,50 Opslagkosten: € 11,00 opslag/wapen/maand Administratie/Overschrijvingskosten € 150,00 / wapen

De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast en staan vermeld op de website van WHD