PistolsEen besteling zonder de gevraagde aanvullende informatie wordt niet in behandeling genomen.